top of page

CUSTOMER JOURNEY MAPPING - WARSZTAT (2 DNI) 

Mapa podróży klienta obrazuje z jakimi sytuacjami mierzy się Twój klient i jak bardzo wpływają one na odbiór Twojej usługi. Warsztaty świetnie nadają się dla działów obsługi, sprzedaży i produktu.

KORZYŚCI:

 • Gotowa dla Twojej firmy mapa punktów styku klienta z firmą wraz ze zmapowanymi sentymentami (3 perspektywy):

  • perspektywa klienta;

  • perspektywa firmy;

  • perspektywa danych.

 • Gotowy action plan do budowania przewag konkurencyjnych oraz poprawy dla obszarów w których Twoja organizacja kuleje.​

 • Budujesz klientocentryczne postawy w swoim zespole - pokazujesz perspektywę klienta.

2-12 osób

Grupa docelowa:

Managerowie

Specjaliści

ludziki_szare_tło.png
medal szary.png
etykieta szara.png

1

1

medal.png

2

NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ - WARSZTAT + MENTORING

Program składa się z jednego dnia (8h) warsztatów oraz sesji mentoringowych dla uczestników, na których będą indywidualnie pracować na własnych sytuacjach bazując na wiedzy zdobytej na warsztacie.

KORZYŚCI:

 • Inspiracje jak budować relacyjną sprzedaż bez akwizycji.

 • Zestaw inspiracji i narzędzi jak inicjować sprzedaż i negocjować.

 • Inspiracje jak prezentować ofertę w ramach up i cross sellingu.

 • Szeroka gama rozwiązań od quick wins do long term values.

 • Przepracowanie własnych tematów w sesji indywidualnej.

ludziki.png
ludziki.png

2-12 osób

Grupa docelowa:

Managerowie

Kierownicy projektu

Sprzedawcy

zaptayj_o_ofertę.png
zaptayj_o_ofertę.png
etykieta szara.png
medal szary.png
ludziki_szare_tło.png

Grupa docelowa:

Kierownicy

Dyrektorzy

Zarząd

 • Narzędzie do transformowania organizacji w maksymalnie klientocentryczną.

 • Narzędzia do strategicznej pracy managementu.

 • Narzędzia do codziennej pracy z zespołem.

 • Szeroka gama rozwiązań od quick wins do zmian transformujących organizację.

 • inspiracje jak budować relacyjną sprzedaż w oparciu o transparentność.

Warsztaty przeznaczone są dla osób zarządzających działem lub całą firmą. Uczestnicy dostają zastrzyk inspiracji i narzędzi pozwalający dalej pracować ze swoimi zespołami i wdrażać postawy klientocentryczne.

WARSZTATY KREATYWNE - CUSTOMER EXPERIENCE  (2 DNI) 

KORZYŚCI:

3

2-12 osób

2

medal.png

4

EMPLOYEE JOURNEY MAPPING - WARSZTAT (2 DNI) 

Mapa podróży pracownika po Twojej firmie obrazuje z jakimi sytuacjami mierzy się Twój pracownik i jak bardzo wpływa to na odbiór Twojej firmy jako pracodawcy. Warsztaty świetnie nadają się dla działów HR i kadry zarządzającej każdego szczebla.

KORZYŚCI:

 • Gotowa dla Twojej firmy mapa punktów styku pracowników z firmą wraz ze zmapowanymi sentymentami (3 perspektywy):

  • perspektywa pracownika 

  • perspektywa szefa 

  • perspektywa kolegów z pracy 

 • Gotowy action plan dla budowania satysfakcji pracowników (employees happiness).

 • Budujesz pracownikocentryczne postawy w swoim zespole - budujesz zaufanie.

ludziki.png
ludziki.png

2-12 osób

Grupa docelowa:

Dział HR

Kierownicy

Dyrektorzy

zaptayj_o_ofertę.png
zaptayj_o_ofertę.png
bottom of page